طراحی سایت شرکتی و خلاقانه

مام | طراحی شده توسط پارناس وب

مرکز خدمات باروری که هدف اصلی آن کمک به افراد نابارور می باشد، پارناس وب در سال 1394 نسخه اولیه این سایت را راه اندازی و اجرا کرد، این همکاری باعث افتخار پارناس وب بود و توانست یک تجربه جدید را رقم بزند. سیستم بصورت کامل و سند گذاری شده تحویل تیم فنی این مرکز داده شد.